Aktualności

Bezpłatne 2-semestralne studia podyplomowe dla osób pracujących lub zwolnionych przez pracodawcę!

Bezpłatne 2-semestralne studia podyplomowe dla osób pracujących lub zwolnionych przez pracodawcę!

PCE "Marmołowski" i Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości STOLEM w Lęborku zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego, lęborskiego i kościerskiego na bezpłatne studia podyplomowe na kierunkach dostosowanych do potrzeb każdej z osób.

Rekrutacja na studia w terminie do 4 do 15 czerwca 2018 r.Ze oferty mogą skorzystać:

* osoby pracujące w zakładach pracy, które w ciągu ostatnich 12 m-cy zwolniły min. 1 osobę z przyczyn niedotyczących pracownika;

* osoby bez pracy, które w ciągu ostatnich 6 m-cy zostały zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika;

* osoby będące w okresie wypowiedzenia, którym pracodawca wypowiedział umowę z przyczyn niedotyczących pracownika;Informacja nt. oferty na stronie: http://marmolowski.pl/projekty-unijne/nowy-start/ lub pod nr tel. 730 000 528.Wsparcie jest realizowane w ramach projektu "Nowy start", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
 
 
 
 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Projekt „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Program regionalny Pomorskie w Unii Unia Europejska
 

Zapisz się do newslettera

wyślij

 

Masz pytanie, napisz do nas

wyślij