Aktualności

Morze pracy w pomorskim

Morze pracy w pomorskim

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. realizuje projekt „Morze pracy w pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego”. Zapraszamy do udziału w projekcie mieszkańców województwa pomorskiego. Projekt zakłada uczestnictwo w szkoleniach zawodowych kończących się egzaminem tj. pracownik obsługi biurowej, prowadzenie spraw kadrowo-płacowych, kursy prawa jazdy kategorii C, E lub D wraz z kursem na przewóz osób/rzeczy, wózek widłowy, spawacz, które nadają kwalifikacje zawodowe, ze stypendium szkoleniowym w wysokości max. ok. 1000 zł „na rękę”/m-c, a także 3-miesięcznych staży przyuczających do zawodu ze stypendium stażowym w wysokości ok. 1000 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań.
 
 
Podczas szkoleń uczestnikom zapewnimy stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem, osobą zależną, materiały specyficzne dla danego kursu, wyżywienie oraz ubezpieczenie NNW.
Podczas staży uczestnikom wypłacimy stypendium stażowe, zapewnimy zwrot kosztów dojazdu oraz ubezpieczenie NNW.
Do projektu zapraszamy osoby, które mają co najmniej 30 lat i są osobami pozostającymi bez pracy a ponadto należą do co najmniej jednej z grup: osoby o niskich kwalifikacjach, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, po 50 roku życia, kobiety. W sumie ze wsparcia skorzysta 75 osób. Celem projektu jest znalezienie zatrudnienia przez co najmniej 45% osób objętych wsparciem.
 
Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od 26.02.2018 r. do 09.03.2018 r. do godziny 16:00 w biurze projektu w Bytowie przy ul. Szarych Szeregów 2A/3P. Zgłoszenia można dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą. Dodatkowo zgłoszenia przyjmowane będą w Lęborku przy ul. Krzywoustego 1. Dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje nt. wsparcia są dostępne na stronie www.morzepracy.zgd.com.pl, a także udzielają ich pracownicy biura projektu pod numerem telefonu 577 150 633.
 
Do kontaktu zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane szkoleniami oraz stażem zawodowym, a także pracodawców, którzy poprzez staż przyuczą do zawodu swoich przyszłych pracowników.
 
Projekt „Morze pracy w pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
 
 
 
 
 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Projekt „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Program regionalny Pomorskie w Unii Unia Europejska
 

Zapisz się do newslettera

wyślij

 

Masz pytanie, napisz do nas

wyślij