Aktualności

Pożyczki dla firm

Pożyczki dla firm

Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości w Kartuzach zaprasza mikro i małych przedsiębiorców z terenu powiatu lęborskiego do skorzystania z niskooprocentowanych pożyczek na rozwój firmy.

Pożyczka może być udzielona na:

* cele inwestycyjne (np. zakup samochodu lub innego środka transportu, maszyn, sprzętu) lub

* cele inwestycyjno-obrotowe (kwota na cele obrotowe może stanowić max. do 20% wartości pożyczki)

 Mikro i mali przedsiębiorcy (zatrudniający do 50 pracowników) mogą uzyskać pożyczkę w kwocie do 250 tys. zł z terminem spłaty do 5 lat.

 

Oprocentowanie pożyczki wynosi:

> dla firm funkcjonujących na rynku do 2 lat – 1,85%

> dla firm funkcjonujących na rynku powyżej 2 lat – od 2,45%

 Oprocentowanie pożyczki jest stałe w całym okresie jej obowiązywania.

 

Zabezpieczeniem udzielonej pożyczki jest weksel in blanco oraz dodatkowo jedna z poniższych form (do wyboru):

* poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych (dot. pożyczek o wartości do 50 tys. zł)

* hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;

* przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej (np. wpis do dowodu rejestracyjnego pojazdu);

* inne, do negocjacji

 Pożyczkobiorca ponosi koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia oraz koszt prowizji wynoszącej 3% wartości udzielonej pożyczki.

Zainteresowanych przedsiębiorców zapraszamy do kontaktu i spotkania:

Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości „STOLEM” w Lęborku

Renata Bronk

tel. 783 830 555

e-mail: renata.bronk@marmolowski.pl

 
 
 
 
 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Projekt „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Program regionalny Pomorskie w Unii Unia Europejska
 

Zapisz się do newslettera

wyślij

 

Masz pytanie, napisz do nas

wyślij