Aktualności

 Rekrutacja dzieci do projektu

Rekrutacja dzieci do projektu

Projekt pn. OŻYWIONY LĘBORK „NOWY ŚWIAT” - usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.

okres realizacji: 01.09.2019 roku -31.12.2022 roku
nr umowy: RPPM.06.02.02-22-0005/17-03

Gmina Miasto Lębork w partnerstwie z:

- Stowarzyszeniem EDUQ
- Wielkopolskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych
- Stowarzyszeniem Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przy SOSW w  Lęborku –„Otwarte Drzwi”

w okresie od 01.09.2019 roku  do 31.12.2022 roku  będzie realizowała projekt

pn. OŻYWIONY LĘBORK „NOWY ŚWIAT" - usługi społeczne
dla mieszkańców obszaru rewitalizacji

Cel główny projektu:

Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na obszarze rewitalizacji dla potrzeb 165 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin z obszaru rewitalizacji Lębork-Nowy Świat, w okresie od  01.09.2019 roku do 31.12.2022 roku.

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO od ul. Łokietka wejście (budynek obok internatu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego) oferować będzie:

  1. Wsparcie przez streetworkerów

- wsparcie psychologiczne,

- zajęcia warsztatowe,

- zajęcia artystyczne i edukacyjne,

- organizacja zajęć pozalekcyjnych,

- gry, zabawy, wycieczki.  

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w trybie ciągłym.

 
 
 
 
 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Projekt „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Program regionalny Pomorskie w Unii Unia Europejska
 

Zapisz się do newslettera

wyślij

 

Masz pytanie, napisz do nas

wyślij