Aktualności

Spotkanie informacyjne w Słupsku

Spotkanie informacyjne w Słupsku

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 18 września 2018 r. poświęcone możliwościom pozyskania przez przedsiębiorców wsparcia pochodzącego ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.


W programie spotkania m.in.: 


 • ​Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców w latach 2014-2020 - wprowadzenie: Inteligentne Specjalizacje, zagadnienie pomocy publicznej w projektach przedsiębiorców, formy wsparcia
 • Aktualne i planowane wsparcie dla przedsiębiorców – przegląd możliwości wraz z omówieniem konkursów w ramach krajowych i regionalnych Programów​
  o      Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 
  o      Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
  o      Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020​
 • Instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców – Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
 • Uregulowania prawne w zakresie zatrudniania cudzoziemców – Powiatowy Urząd Pracy
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich

 

Miejsce i termin spotkania:
Spotkanie odbędzie się we wtorek 18 września 2018 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku, przy ul. Portowej 13 B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna I piętro), w godz. 10:00 – 12:30.​


 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 16 września 2018 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomoskie.eu  lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45.  Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania. 

Program oraz formularz zgłoszeniowy na spotkanie dostępne na stronie: 
https://pomorskiewunii.pomorskie.eu/-/spotkanie-informacyjne-w-slupsku-wsparcie-przedsiebiorcow-w-perspektywie-finansowej-2014-2020- 
 
Kontakt: 
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 714 18 44 lub  
(59) 714 18 45
 
 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 
 
 
 
 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Projekt „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Program regionalny Pomorskie w Unii Unia Europejska
 

Zapisz się do newslettera

wyślij

 

Masz pytanie, napisz do nas

wyślij