Aktualności

Szkolenie w Słupsku: „Najważniejsze zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich”

Szkolenie w Słupsku: „Najważniejsze zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na szkolenie organizowane w dniu 20 kwietnia 2018 r. poświęcone aktualnym zasadom przygotowania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

 W programie szkolenia m.in.:
· Wprowadzenie - aktualne dokumenty o których należy pamiętać.
· Wybrane szczegółowe zasady i obowiązki w kontekście aktualnej dokumentacji. Zapisy takich dokumentów jak: Ustawa wdrożeniowa, Wytyczne kwalifikowalności wydatków, Zasady wdrażania RPO WP, wzory umów o dofinansowanie.
· Ponosimy wydatki w projekcie - zamówienia publiczne, zasada konkurencyjności i rozeznanie rynku. M.in. aktualne zasady stosowania rozeznania rynku, zasady konkurencyjności, w jakich przypadkach stosujemy PZP?
· Jak przygotować się do kontroli i rozliczyć projekt?
· Aktualne zasady informacji i promocji.
· Co nowego w systemie SL2014? Obsługa techniczna systemu, funkcjonalność systemu.
· Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Miejsce i termin szkolenia:

 Szkolenie odbędzie się w piątek 20 kwietnia 2018 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku przy ul. Portowej 13 B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego), w godz. 9:00 – 13:00.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do dnia 19 kwietnia 2018 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45.

Formularz zgłoszeniowy wraz z programem dostępne na stronie: https://pomorskiewunii.pl/-/szkolenie-w-slupsku-najwazniejsze-zasady-przygotowania-realizacji-i-rozliczania-projektow-finansowanych-z-funduszy-europejskic-2

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.

Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 714 18 44; (59) 714 18 45

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020
Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 
 
 
 
 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Projekt „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Program regionalny Pomorskie w Unii Unia Europejska
 

Zapisz się do newslettera

wyślij

 

Masz pytanie, napisz do nas

wyślij